Klasifikace písem

, třídění tiskových písem podle typografického výtvarného charakteru kresby; jsou čtyři třídy: latinková, nelatinková pravosměrná, nelatinková levosměrná a ostatní písma.