Klasifikace půd

, systematika půd – pedologie systém taxonů umožňující mapovat půdní typy, uspořádat vědecké a praktické znalosti o půdách, které lze využít k ochraně půdy v národním hospodářství a při ochraně životního prostředí. Dosud není vypracovaná jednotná klasifikace půd, existuje řada národních klasifikačních systémů; FAO vydala soupis půd vytvořený na základě hlavních světových klasifikačních systémů, s cílem vytvořit jednotnou legendu půdních map kontinentů. Zavedena nová nomenklatura vytvořená z názvů půd, které se prosadily na mezinárodním fóru (černozem, podzol aj.), a zavedeny nové názvy. Základem legendy půdní mapy jsou půdní jednotky na úrovni tříd nebo řádů světovou klasifikací, definované souborem stabilních znaků s využitím diagnostických horizontů. – 1985 v ČSSR zavedena jednotná klasifikace a nomenklatura půd, která je platná i v současné době v České republice.

Tabulka: Klasifikace Pud
Skupina půd Půdní typy
litosoly (primosoly) litozem
regosoly regozem
leptosoly ranker, rendzina, pararendzina
černisoly (molisoly) černozem, černice
vertisoly smonice
luvisoly šedozem, hnědozem, luvizem
kambisoly kambizem, pelozem
andosoly andozem
podzosoly podzol, kryptopodzol
stagnosoly pseudoglej
glejsoly glej
organosoly organozem
fluvisoly fluvizem, koluvizem
halisoly solončak
sodisoly solonec (slanec)
antroposoly kultizem, antrozem
 
Související hesla