Klášter Hradisko u Olomouce

, nejstarší moravský klášter založený v roce 1078 moravským údělníkem Otou Sličným († 9. 6. 1087) a jeho manželkou Eufemií. Původně benediktinské opatství, od 1158 premonstrátský klášter. 1241 Hradisko vypáleno Tatary a 1642 Švédy. 1784 klášter zrušen.