Klášter Na Slovanech

, Emauzský klášter – benediktinský klášter v Praze na Novém Městě. Založen v roce 1347 Karlem IV. (vysvěcen 1372) pro chorvatské mnichy uplatňující slovanskou liturgii (odtud název). Významné centrum literatury a umění (klášterní skriptorium). V období husitských válek jediný kališnický klášter. Rozsáhlý klášterní areál přestavován a upravován v 16. stol., v 17. stol. barokně přestavěn a v 19. stol. regotizován. Poničen náletem v roce 1945. Čtyřkřídlá klášterní budova s gotickým ambitem, zdobeným unikátním souborem gotických maleb na témata Starého a Nového zákona. Trojlodní síňový chrám Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů po náletu 1945 zčásti rekonstruován; moderní betonové kostelní věže s pozlacenými špicemi od architekta F. M. Černého (1903 – 1978). Kaple sv. Kosmy a Damiána ze 17. stol. pravděpodobně na místě původního farního kostelíka starého Podskalí. Národní kulturní památka.