Klastický

, úlomkovitý – označení mj. usazených hornin složených převážně z úlomků starších hornin a minerálů či organických zbytků, přinesených z míst vzniku do místa uložení. Příkladem je slepenec nebo pískovec.

Ottův slovník naučný: Klastický

Klastické horniny, t. j. úlomkové horniny.

Související hesla