Kláštor pod Znievom

, obec na středním Slovensku v okrese Martin v Žilinském kraji; 1 490 obyvatel (1998). Leží ve výběžku Turčianské kotliny jihozápadně od Martina. První zmínka roku 1111. Roku 1251 vybudován premonstrátský klášter, od 17. stol. obyvatelé činní jako olejkáři a podomní obchodníci s kořením. Nad obcí zříceniny hradu Zniev, který je prvně zmiňován v roce 1243.

Ottův slovník naučný: Kláštor pod Znievom

Klášter: , Kláštor pod Zniovem (maď. Zniovárallya, něm. Kloster Kühhorn), městečko na Slovensku v Uhrách, stolici turčanské a při stanici Uher. st. dr. (Vrútky-Zvoleň), má 145 d., 1088 ob. slov. (1890), řím.-katol. kostel, poštu, telegraf. Na záp. straně města lesnatý vrch s troskami nejstaršího hradu turčanského Zniova nebo Turče. Bela IV. zde založil (1252) praem. klášter, do něhož se přestěhovali (1584) jesuité. Nyní náleží nábož. fondu a je v něm umístěn učit. ústav maď. Zámek Zniov a klášter jmenují se v nejstarších listinách Turčanskými. Do r. 1875 bylo zde nižší katol. gymn. slov., sbírkami národními vydržované.