Klátik Zlatko

, slovenský literární historik a kritik, překladatel. Hlavní díla: Vývin slovenského cestopisu, Štúrovci a Juhoslovania, Slovenský a slovanský romantizmus, Svetová literatúra pre mládež. Autor knih pro děti a mládež (Neodovzdaný vzkaz, Zázračná puška).