Klatráty

, shluky molekul, kdy molekuly jedné složky (hostující) jsou zachyceny v uzavřených dutinách krystalové struktury složky druhé (hostitelské).