Klaus Karel

, český lékař, gynekolog a porodník; profesor na Univerzitě Karlově v Praze, v letech 1946 – 68 přednosta I. gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Významně přispěl k poznání biochemie ovulačního cyklu ženy, zabýval se infekčními onemocněními rodících žen a šestinedělek a chirurgií karcinomu děložního hrdla. Hlavní díla: Gynekologie, Porodnictví (s J. Jeriem), Porodnické operace.