Klaus Václav

, český ekonom a politik. Zaměřen na makroekonomické teorie, ekonomické modely, měnovou politiku, zastánce přísného monetarismu, stoupenec chicagské školy. Spoluautor modelu transformace české ekonomiky, zastánce přechodu k tržnímu hospodářství. V letech 1963 – 70 působil jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu Československé akademie věd, 1987 – 89 jako pracovník Prognostického ústavu ČSAV. 1990 – 91 předseda OF, od 1991 spoluzakladatel a předseda ODS. 1989 – 92 ministr financí, 1991 – 92 místopředseda vlády ČSFR, 1992 předseda vlády České republiky v rámci federace, 1993 – 1997 předseda vlády samostatné ČR. Od roku 1998 je předsedou Poslanecké sněmovny PČR. Z díla: Cesta k tržní ekonomice (1991), Ekonomická teorie a ekonomická reforma (1991), O tvář zítřka (1991), Proč nejsem sociálním demokratem (1998), Cesta z pasti (1999), Od opoziční smlouvy k tolerančnímu patentu (2000).

Související hesla