Klausová synagóga

, pobočka Židovského muzea v Praze; sídlí v Praze na Starém Městě. Na místě dnešní raně barokní synagógy z roku 1694 stávaly vedle Starého židovského hřbitova původně tři klausy – budovy fungující zároveň jako škola, synagóga i rituální lázeň, které však koncem 17. stol. shořely. V synagóze je umístěna část expozice Židovské tradice a zvyky, představující běh života a významné události židovské rodiny (např. narození dítěte, obřízka, svatba, rozvod, domácnost, rituální lázeň bar micva).

Související hesla