Klauze

, jazykověda a) věta v souvětí; b) (řidčeji) nevětný útvar připojený spojkou: (starší) než já, (slabý) jako bylinkový čaj.

Související hesla