Klauzule

, literatura rytmické zakončení verše, poloverše nebo ustálená rytmická úprava konce prozaického úseku, zejm. ve středověké rétorice.

Související hesla