Klauzule derogační

, v právní normě obsažené ustanovení o zrušení dřívějšího normativního aktu celého (někdy též označení abrogace) nebo jeho části. Podle způsobu formulace existují klauzule derogační generální, taxativní, generální s demonstrativním výčtem. Obecné právní zásady lex posterior derogat lex priori (zákon pozdější ruší zákon dřívější) a lex posterior specialis derogat generali (zákon pozdější speciální ruší dřívější obecné zákony) plní funkci klausule derogační, ačkoli nejsou v ČR výslovně stanoveny současným právním řádem.

Související hesla