Klauzule o zajištění hodnoty

, úmluva, která váže pohledávky k určitému kursu nebo ceně; zajišťuje hodnotu pohledávky proti růstu cen a poklesu kursů.