Klauzura


1. osamocení, odloučenost, uzavření;
2. uzavřený, oddělený prostor, část kláštera nepřístupná laickým osobám; 3. zkušební práce prováděné v budově školy, typický u výtvarných škol.

Ottův slovník naučný: Klauzura

Klausura (lat. clausura), uzavření. V řádech řeholních znamená klausura zvláštní zostření domácího života jeho členů. Místnosti klášterní vůbec, které zevně jsou označeny nadpisem klausury, nepřístupny jsou osobám pohlaví druhého. Zavedena-li je klausura v řádu ženském, nesmějí mnišky po celý život mimo případ neodvratitelného nebezpečenství (na př. požáru nebo moru) překročiti práh budovy klášterní, v řádu mužském zavazuje pouze členy k povinnosti, aby bez vědomí a svolení představeného nebo jeho zástupce nevycházeli a návštěvy laiků nepřijímali. Násilné porušení klausury stíhá se klatbou církevní.

Související hesla