Klavichord

, clavichord – hudební nástroj strunný klávesový; jeden z předchůdců klavíru. Vyvinul se koncem 14. stol. Klávesy byly opatřeny mosaznými jazýčky, které se dotýkaly strun na různých místech a rozechvívaly je. Rozlišoval se klavichord vázaný (měl jednu strunu pro více tónů) a klavichord volný (pro každý tón měl zvláštní strunu; zkonstruován 1725). Dobou největšího rozkvětu nástroje bylo období 1500 – 1750. Koncem 18. stol. tento nástroj postupně ustupoval kladívkovému klavíru.

Ottův slovník naučný: Klavichord

Klavichord viz Klavír.

Související hesla