Kleanthés z Assu

, řecký filozof; jeden z čelných představitelů tzv. Staré Stoy. Žák Zénóna z Kitia a jeho nástupce ve vedení stoické školy. Za vládnoucí světový princip pokládal Slunce.

Ottův slovník naučný: Kleanthés z Assu

Kleanthés, filosof řecký (* 331 př. Kr. v Assu v Troadě – † 251), žák a přítel Zénóna z Kitia a nástupce jeho ve vedení školy stoické. Byl původně pěstním zápasníkem a do Athén přišel tak chud, že, aby se zde uživil, musil vodu čerpati a žernovy točiti. Byl povahy vážné a hlubokého citu mravního, ducha ne tak tvůrčího, jako pronikavého a vnímavého. Za mnoho vděčí svému mistru a učiteli Zénónovi, jejž dovedl nejen správně reprodukovati, ale i opraviti a jeho nauku dále vésti. Zemřel dobrovolnou smrti hladem maje let 80. Stoicismu dal podlohu čistě pantheistickou. Jeho bůh jest zároveň aether i hybná síla i rozum i duch, jenž proniká všechny věci, než – jako duše lidská v srdci –má sídlo přece jen jedno, v slunci. Rozhodně blízek jest Kleanthés. materialismu ve svém pojímáni činnosti smyslové, úkonů duševních a duše samé. V mravouce stanovil zásadu, že třeba žíti v souhlase s přírodním celkem, t. j. božským rozumem, který řídí svět. Nejvyšším dobrem je ctnost, záslužnosti dodává činům našim jediné úmysl a mravní přičinění. Nejlépe vyzírá ostatně ráz jeho éthických snah ze známé jeho ódy na Dia. Z jeho četných děl uchovaly se jen skrovné zlomky. K literatuře srv. Sturz et Merzdorf, Cleanthis hymnus in Jovem (Lipsko, 1835) a Wachsmuth, Comment. I. et II. de Zenone Citiensi et Cleanthe Asso (Gottinky, 1874 – 75). Zb.

Související hesla