Klec Faradayova

, prostor obestavěný kovovou klecí nebo sítí. Klec Faradayova je založena na tomto poznatku: je-li klec umístěna v elektrickém poli a uvnitř není elektricky nabité těleso, je její vnitřní povrch bez elektrického náboje. Vnitřek je proti elektrickému poli stíněn. Klec Faradayova se využívá zejm. v laboratořích a zkušebnách vysokého a velmi vysokého napětí. Nazvána podle M. Faradaye.