Klecanda Jiří

, český politik. Od roku 1909 studoval v Petrohradě byzantologii, po vypuknutí 1. světové války jeden z prvních organizátorů československého zahraničního odboje v Rusku. Od 1915 tajemník Svazu českých spolků na Rusi, od 1917 první tajemník Odbočky Československé národní rady v Rusku; spolupracovník a důvěrník T. G. Masaryka. Z Masarykova pověření vedl jednání s bolševickou vládou, cestou k legiím na Sibiř náhle zemřel.