Klein Felix

, německý matematik; profesor na univerzitě v Göttingen. Ve své přednášce zv. Erlangenský program vyložil význam pojmu grupa pro klasifikaci různých oblastí matematiky. Grupové hledisko uplatnil v geometrii. Geometrii považoval za studium vlastností, které se zachovají (jsou invariantní) při všech zobrazeních z jisté grupy transformací prostoru. Studoval matematickou fyziku, teorii potenciálu, fukce komplexní proměnné.

Ottův slovník naučný: Klein Felix

Klein: Klein Felix, mathematik něm. (* 1849 v Düsseldorfu), studoval v Bonnu, byl assistentem Plückerovým a r. 1872 stal se řád. professorem mathematiky na universitě v Erlankách; r. 1875 byl opět na technice v Mnichově, r. 1880 na universitě v Lipsku a od r. 1886 působí v Gotinkách. Klein jest pravým odchovancem Plückerovým; jako on pracoval téměř ve všech oborech mathematiky. Jako assistent vydal spis: Über die Transformation der allgem. Gleichung zweiten Grades zwischen Linien-Coordinaten au kanonische Form; později Vergleichende Betrachtungen über neuere geom. Forschungen (Erlanky, 1872). Pracoval v geometrii (theorie přímkových souřadnic a komplexů) i v algebře (th. substituce). Pokoušel se též o řešení alg. rovnic 5., 6. a 7. stupně a obíral se mimo jiné i funkcemi hyperelliptickými a Abelovými. Mimo četná pojednání v »Math. Annalech«, které s A. Mayerem redigoval, vydal spis Über Riemanns Theorie der allgem. Funktionen und ihrer Integrale, pak Vorlesungen über die elllptischen Modulfunktionen a Einleitung in die höhere Geometrie. Súčastnil se také soustavného vydání spisů Möbiusových. Klob.