Klein Wilhelm

, německý archeolog; profesor na německé univerzitě v Praze. Věnoval se zejm. řeckým malovaným vázám a pozdně klasické a helénistické plastice; rozšířil sbírku sádrových odlitků antických soch (za jeho působení jedna z nejlepších v Evropě, dnes umístěna v Galerii antického umění v Hostinném nad Labem a v Muzeu antického sochařství a architektury v Litomyšli).

Ottův slovník naučný: Klein Wilhelm

Klein: Wilhelm (* 1850), professor klassické archaeologie na něm. universitě v Praze. Kromě rozmanitých pojednání v časopisech archaeologických vydal: Euphronios. Eine Studie zur Gesch. der griechischen Malerei (Vídeň, 1879, 2. vydání 1886); Die griech. Vasen mit Meistersignaturen (2. vyd. t., 1887); Griech. Vasen mit Lieblingsinschriften (t., 1890); Praxiteles (Lipsko, 1898).