Klein Yves

, francouzský malíř; zakladatel a významný představitel monochromní malby (červená, modrá, zlato) a akční malby. Předchůdce konceptuálního umění a body-artu (otisky modře natřených ženských těl na plátno). Experimentoval s automatickým malířstvím a s ohněm jako zobrazujícím prostředkem. Hlavní dílo dekorace foyeru opery v Gelsenkirchenu. V 60. letech vytvářel magické ožehnuté obrazy Ohně.

Související hesla