Kleiner Juliusz

, polský literární historik. Autor monografií o Z. Krasińském, J. Słowackém, A. Mickiewiczovi a teoretických studií (Studia z zakresu teorii literatury – Studie z oblasti teorie literatury). Sepsal obsáhlé dějiny polské literatury (Zarys dziejów literatury polskiej).