Kleinschnitzová Flora

, česká knihovědkyně a literární historička se zaměřením na Slovensko a Švédsko. Od roku 1919 působila v Národní knihovně (NK), pro níž získala velké množství rukopisů a cenných prvotisků. Zřídila odbornou příruční knihovnu pro jejich studium, vědecky uspořádala soubor cimelií NK. Spolupracovala na Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Výsledkem spolupráce se švédskými kolegy je spis Seltene Bohemica d. XVI. Jahrhunderts in schwedischen Bibliotheken (Vzácná Bohemica XVI. století ve švédských knihovnách). Věnovala se též studiu dějin slovenské literatury, zejm. romantismu (Andrej Sládkovič a jeho doba); uspořádala knihovnu Matice slovenské v Turčianském Sv. Martině.