Kleitarchos

, 4. – 3. stol. př. n. l., řecký historik. Zřejmě účastník tažení Alexandra III. Velikého, jehož činy s určitou nadsázkou popsal. Z Kleitarchova díla čerpal Diodórus Sicilský.

Ottův slovník naučný: Kleitarchos

Kleitarchos z Kolofónu, dějepisec řecký, napsal za doby Ptolemaia I. dějiny Alexandra Vel. nejméně o 12 knihách. Více nežli historickou věrností vynikal slohem poutavým, románovým, ale zároveň bombastickým. Zlomků jest celkem 35 a třetina jich vztahuje se k Indii. Z nesouvislosti mnohých zlomků s dějinami Alexandrovými lze souditi, že Kleitarchos vkládal episody. C. Mueller, Scriptores rerum Alexandri Magni (Pař., 1846) a Campe (Philologus IV., 1849). Vlšk.