Kleitiás

, 6. stol. př. n. l., athénský malíř váz. S hrnčířem Ergotímem signovali kolem 570 př. n. l. tzv. Françoisovu vázu (nalezena v etruské hrobce v Chiusi), monumentální attický volutový krátér vysoký 66 cm s černofigurovou figurální a ornamentální výzdobou v pásech s náměty z Achilleova života (ústředním motivem je svatba rodičů Pélea a Thetidy), zvířaty, výjevy z bojů.