Klejotok

, gummosis – výron lepkavých a gelových látek listnatých dřevin (klej) na kmenech a větévkách některých druhů dřevin. Je podmíněn bujením hojivého pletiva; příznak onemocnění rostliny. Klejotok na bylinách se nazývá gumóza.

Ottův slovník naučný: Klejotok

Klejopryskyřice jsou přirozené smíšeniny pryskyřic a klovatin, obsahující obyčejně několik procent silice; vytékají z rozpukaných nebo zúmyslně poraněných kmenů některých stromů nebo keřů, též kořenů některých bylin (Asa foetida). Klejopryskyřice jsou hmoty beztvárné, obyčejně měkké až těstovité, tím měkčí, čím více silice obsahují; ve vodě rozpouští se čásť (klovatina), v líhu jiná čásť (pryskyřice a silice). Klejopryskyřice obsahující příjemně páchnoucí silice ode dávna se užívají jako voňavky, zejména k vykuřování (kadidlo, myrrha), klejopryskyřice barevné (gummigutta) nalézají upotřebení v malířství a k barvení pokostů, ostatních klejopryskyřic užívá se hlavně v lékařství (Asa foetida, pryskyřice ammoniaková, euphorbium, galbanum). .

Související hesla