Klekátko

, dřevěný chrámový nebo domácí nábytek určený k modlitbě vkleče.