Klemens Jozef Božetěch

, slovenský malíř, sochař, přírodovědec a vynálezce. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora F. X. Tkadlíka. Autor portrétů významných osobností (J. K. Tyl, primátor Dittrich), od roku 1843 žil na Oravě, 1882 odešel do Vídně. Spolu s P. M. Bohúněm hlavní představitel slovenského, zejm. portrétního malířství doby národního obrození, iniciátor specifické slovenské výtvarné linie v duchu klasicismu s romantickými prvky. Autor četných obrazů s náboženskou tematikou; průkopník daguerrotypie, konstruktér tiskařských strojů a parních motorů.

Ottův slovník naučný: Klemens Jozef Božetěch

Klemens Josef Božetěch, malíř, sochař, přírodozpytec a professor slovenský (* 8. bř. 1817 v Lipt. Sv. Mikuláši – † 17. led. 1883 po operaci ve Vídni). Koncem let třicátých, bez předchozího vzdělání školního, studoval na malířské akademii i na universitě pražské, seznámil se s hr. Thunem a předními vlastenci českými, zejména s Amerlingem. vzdělal se v přírodních vědách a technologii, podnikal výzkumné cesty po celých Čechách i jinde a vědomostí takto nabytých využitkoval na povznesení Slovenska, zejména směrem průmyslovým a školským. Nabyv způsobilosti učitelské pro školy střední v l. 1856 až 1864 Klemens učil kreslení na reálce v Žilině, odtud až téměř do smrti na stát. gymnasiu v Báňské Bystřici, kde poslední léta starému národovci a nenahraditelnému odborníku ztrpčovaly nátisky rostoucí soustavy pomaďařovací. Na Slovensku odchoval sta žáků. Nesčetné obrazy, světské i chrámové, nálezy archaeologické, výzkumy a mapy geologické, pokusy technologické (hlavně zajímavý vynález »žiaroruch«, t. j. stroj samočinně pohybovaný teplým vzduchem, bez stroje parního), sbírky nerostů a rostlin (úplná téměř flora tatranská), průmyslové kursy a školy doma jím zakládané atd. zjednaly mu čestnou pověst daleko za hranicemi rodné země, o niž nehlučnou, praktickou, mnohostrannou činností svou získal si zásluh trvalých. (Viz fakta dle authentické zprávy podrobně vypočtená u A. Lombardiniho, »Slovenský Plutarch«, »Slov. Pohľady« 1888, VIII., 37.) Včk.

Související hesla