Klerika

, sutana – spodní liturgické roucho v předepsané barvě, sahající ke kotníkům, se stojatým límcem a zapínané vpředu na knoflíky; na rozdíl od taláru přiléhá nahoře k tělu.

Ottův slovník naučný: Klerika

Klerika neb talár (fr. soutane), dlouhé, řasnaté roucho, sáhající od krku až po kotníky, které jest kněžstvu světskému předepsáno a přes něž se obřadní roucho obléká. U nižšího kněžstva jest klerika barvy černé, u biskupův a arcibiskupů fialové, u kardinálů červené, u papeže sněhobílé.

Související hesla