Klieber Josef

, rakouský sochař. Od r. 1809 pracoval na Moravě v lednicko-valtickém areálu, ve Vranově u Brna. Patří mezi vídeňské klasicisty, kteří ovlivnili tvůrčí dění v 1. pol. 19. stol. na Moravě.

Ottův slovník naučný: Klieber Josef

Klieber: Klieber Joseph, sochař rak. (* 1773 v Inšpruku – † 1850), syn před. a žák Fischerův a Jaunerův na vídeňské akademii. Provedl sochu cís. Františka I. pro polytechniku vídeňskou; relief Sv. Jan před králem Václavem (kostel v Jägerzeile); Apollo s Musami a j. Též sluší uvésti jeho medaille ražené na pamět zasnoubení se Napoleona s Marií Louisou r. 1811 a na pamět kardinála arcivévody Rudolfa (1819). R. 1814 stal se ředitelem ryjecké a medailleurské školy ve Vídni. J-k.