Klínové písmo

, písmo některých národů západní a střední Asie. Vzniklo z obrázkového písma, o kterém jsou první doklady na území Mezopotámie z konce 4. tis. př. n. l.; místo původního vrývání jednotlivých tahů do navlhčené hliněné tabulky se znaky vtlačovaly a rákosové pisátko zanechalo na tabulce otisk v podobě klínu. V nejstarších dokladech grafém znamenal celé slovo, později se písemný systém vyvinul v složitou kombinaci grafémů reprezentujících jak celé slovo, tak slabiku, nebo i jen jednu hlásku. Zápis slovních tvarů často kombinoval grafémy s různou relevancí a většina grafémů bývala zároveň polyfonní, popř. homofonní. Jejich interpretace z velké části podmíněna kontextově a historicky.

Související hesla