Klon

, genetika genotypově jednotný soubor potomků, organismů nebo buněk (viz též buněčná linie), které vznikly nepohlavním rozmnožováním. V genetice mikroorganismů se často používá synonymum kmen.

Související hesla