Kmen


1. biologie taxonomie phyllum – základní kategorie hiearchické klasifikace organismů, vyšší než třída a nižší než říše. Příslušníci určitého kmene jsou vždy charakterizováni znaky odlišnými od příslušníků jiných kmenů. Jako kmen se označují většinou velké taxonomické jednotky. Několik kmenů tvoří říši, zatímco každý kmen se skládá z jedné až několika tříd;
2. botanika truncus – dřevnatý, zpravidla nevětvený stonek dřeviny, nahoře rozložený v korunu z větví. Viz též strom;
3. etnografie typ sociální a politické organizace předtřídní a předstátní společnosti, endogamní societa, jejíž členové se považují za potomky společného předka, jsou organizováni do rodů a teritoriálních společenství. Celý kmen užívá jeden jazyk, obývá společné teritorium a má své jméno. V čele obvykle stojí kolektivní orgán (rada náčelníků, stařešinů ap.); 4. jazykověda základ pro tvoření tvarů slova (předsed-a);
5. mikrobiologie bakterie jednoho druhu, geneticky identické, pomnožené z jediné izolované buňky (viz též klon). V rámci jednoho bakteriálního druhu může existovat řada kmenů udržovaných a pomnožovaných odděleně ve sbírkách mikroorganismů.

Ottův slovník naučný: Kmen

Kmen, botan., viz Stonek. Kmen v mluvnici nazývá se ta čásť slova ohnutého, která ostane, když se od něho odepne přípona, na př. semen-i, dítět-i (semen, ditět jest kmen). Je-li ukončen samohláskou, slove kmen otevřený, pakliže souhláskou, slove zavřený.

Tabulka: Kmen- Prehled Kmenu Zivocichu
Kmen Představitelé Počet známých druhů
Mastigophora(bičíkovci) bičíkovci, trypanozómy, trubénky, bičenky, lamblie, brvitky neuveden
Opalinata(opalinky) opalinky neuveden
Rhizopoda(kořenonožci) měňavky, krytenky, dírkonošci neuveden
Actinopoda(paprskovci) mřížovci, slunivky neuveden
Apicomplexa(výtrusovci) hromadinky, kokcidie, piroplazmy, krvinkovky 4 000
Microspora(hmyzomorky) hmyzomorky 700
Ascetospora(prvočenky) prvočenky neuveden
Labyrinthomorpha(řetízkovky) řetízkovky neuveden
Ciliophora(nálevníci) trepky, rournatky, mrskavky 7 200
Placozoa(vločkovci) vločkovci 2
Porifera(houby) vápenatí, rohovití, křemití 9 000
Cnidaria(žahavci) medúzovci, čtyřhranky, polypovci, korálnatci, sasanky, trubýši 9 600
Ctenophora(žebernatky) tykadlovky, beztykadlovky 80
Plathelminthes(ploštěnci) ploštěnky, tasemnice, motolice 20 000
Entoprocta(mechovnatci) mechovnatky 100
Gnathostomulida   neuveden
Orthonectida   neuveden
Rhombozoa(Mesozoa, morulovci) morulovci 50
Myxozoa(Myxospora,výtrusenky) rybomorky, červomorky 300
Nematoda(hlístice) hlístice, háďátka, škrkavky, roupi, svalovci, vlasovci 35 000
Nematomorpha(strunovci) strunovci neuveden
Acanthocephala(vrtejši) vrtejši 750
Kinorhyncha(rypečky) rypečky neuveden
Loricifera   neuveden
Priapulida(hlavatci) hlavatci neuveden
Rotifera(Rotatoria, vířníci) pijavenky, točivky 1 800
Gastrotricha(břichobrvky) břichobrvky 350
Annelida(kroužkovci) mnohoštětinatci, máloštětinatci, pijavice 18 000
Nemertea (Nemertini, pásnice) pásmovky, pásemničky 850
Pogonophora(vláknonošci) bradatice, trubicovci 115
Onychophora(drápkovci) drápkovci 90
Tardigrada(želvušky) medvíďátka 400
Pentastomida(jazyčnatky) jazyčnatky 80
Arthropoda(členovci) trilobiti, hrotnatci, klepítkatci, pavoukovci, korýši, stonožkovci, hmyz 1 500 000
Sipunculida(sumýšovci) sumýšovci 320
Echiurida(rypohlavci) rypohlavci 140
Mollusca(měkkýši) chroustnatky, přílipky, plži, mlži, hlavonožci, kelnatky 135 000
Bryozoa(mechovky) mechovky neuveden
Phoronida(chapadlovky) chapadlovky neuveden
Brachiopoda(ramenonožci) ramenonožci neuveden
Cycliophora   neuveden
Echinodermata(ostnokožci) lilijice, sumýši, ježovky, hvězdice, hadice 6 000
Chaetognatha(ploutvenky) ploutvenky 80
Hemichordata(polostrunatci) žaludovci, křídložábří 80
Chordata(strunatci) pláštěnci, bezlebeční, obratlovci 49 000
  
Související hesla