Koalice


1. politologie spojení více politických stran v parlamentu k dosažení parlamentní většiny. Koalice může být buď účelová, krátkodobá (např. k přijetí určitého zákona), nebo dlouhodobá k vytvoření vlády (koaliční vláda). Koalici mohou tvořit i opoziční strany s účelem paralyzovat vládní moc. Předvolební koalice vzniká spojením několika politických stran a hnutí volební dohodou na určité období. Uplatňuje se často při většinovém volebním systému, který zvýhodňuje velké strany. Společná kandidátka malých stran pak umožňuje získat více mandátů;
2. právo mezinárodní svazek států k prosazení společných zájmů (např. protihitlerovská koalice za 2. světové války);
3. sociologie skupina lidí sdružených k dosažení určitých cílů, na rozdíl od asociace krátkodobých nebo dočasných.

Ottův slovník naučný: Koalice

Koalice (franc. coalition, z lat. coalescere, srůsti, splynouti) jest sdružení, spojení, zvl. spojení několika států proti státu jinému. Koalice jest zvláštním druhem alliance. Také spolčení dělnická nazývají se koalicemi. Mluví se též o koaličním ministerstvu. Jest to ministerstvo složené ze zástupců několika politických stran.

Související hesla