Kobaltový ozařovač

, lékařství kobaltová bomba se zdrojem 60Co (poločas rozpadu 5,3 let), jehož rozpadem se uvolňuje biochromatické záření gama o energii 1,17 a 1,33 MeV. Používá se k ozařování všech typů nádorů uložených v hloubce.