Kocín z Kocinétu Jan

, český historik, básník a překladatel. Po studiích na univerzitě v Praze učil na městských partikulárních školách, v letech 1568 – 1577 studoval ve Francii, Německu a Itálii. Po návratu písař Menšího Města pražského, jeden z nejbližších spolupracovníků Daniela Adama z Veleslavína. Proslul vydáními komentářů štrasburského humanisty J. Sturma k Aristotelově Rétorice, pro Veleslavína přeložil dvě raně křesťanské kroniky, Historii církevní Eusebia Pamfilia a Historii církevní Kassiodora, tzv. Tripartitu.