Kojève Alexandre

, francouzský filozof ruského původu. Významný především svými hegelovskými přednáškami, v nichž vyložil Hegelovu filozofii z existenciálně filozofické a fenomenologické perspektivy. Lidská existence je vymezena negativitou, která tkví již v žádosti jakožto znaku bytostného nedostatku; každé jednání je překračování daného (Introduction à la lecture de Hegel – Úvod do četby Hegela).

Související hesla