Kokolia Vladimír

, český malíř a grafik; významný představitel generace 80. let a postmodernistické tendence v nové figuraci. Navázal na tradici české grotesky. Autor souborů kreseb vypovídajících o absurditě lidských situací v moderním světě (Větší cyklus). Využívá vyjadřovací schopnosti různých grafických technik k znázornění jednoho námětu. V obrazech převládá ornamentální opakování motivu zesilující jeho význam a figurální malba (Okna a mosty, Akt se čtyřmi prsy, Portrét).