Kolbe Adolf Wilhelm Hermann

, německý chemik; profesor na univerzitě v Marburgu a v Lipsku, jeden ze zakladatelů syntetické organické chemie. Zabýval se výzkumem alkylkyanidů, elektrolýzou organických kyselin, nitromethanem, připravil kyselinu salicylovou, základní složku aspirinu. Zastával progresívní názor, že každé látce přísluší jen jeden vzorec, v některých otázkách byl však konzervativní (odmítl van’t Hoffovu publikaci o prostorové stavbě organických sloučenin). V roce 1869 založil časopis Journal für praktische Chemie.

Ottův slovník naučný: Kolbe Adolf Wilhelm Hermann

Kolbe: Kolbe Adolf Wilhelm Hermann (nar. 1818 v Gotinkách), jeden z prvních chemiků Německa. Působiv s Franklandem na prohloubení theorie radikálové a předvídaje různé isomery alkoholu postupoval v práci za neobyčejného štěstí experimentátora v budování chemie organické jakožto nepřítel veškerých theorií strukturných domněle v šlepějích Berzelia. Pracemi svými prospěl chemii a ostrými polemikami, které ukládal ve svém »Journal für praktische Chemie«, zajisté dovedl toho, že spekulace chemiků byly mírněny. Jeho rukověti chemie: Ausführliches Lehr uch der organischen Chemie (Brunšvik, 1854 – 78) a Kur es Lehr uch der anorganischen und organischen Chemie (t., 1877 – 83), vynikají praecisností definic i pěkným slohem. Rn.