Kolektivizace

, komunistické uspořádání zemědělské výroby. Proces, v jehož rámci byli soukromí zemědělci zbaveni půdy a zařazeni do kolektivních hospodářství (kolchozů, JZD, státních statků, sovchozů). Kolektivizace v SSSR provedena v letech 1928 – 32. Pod heslem likvidace kulaků jako společenské třídy si vyžádala více než 5 mil. obětí. Po 2. světové válce byla kolektivizace prováděna ve všech satelitních zemích SSSR. Ve východní Evropě se program kolektivizace neuskutečnil v Jugoslávii a v Polsku.

Související hesla