Kolize

, střetnutí, srážka, rozpor; literatura zauzlení, část děje (dramatu nebo románu), která následuje po úvodní expozici a rozvíjí dramatickou zápletku; hlavní hrdina se střetává s jinou postavou (Othello) nebo se sebou samým (Oidipus). Kolize probíhá až do vyvrcholení (krize).

Ottův slovník naučný: Kolize

Kollise (z lat.), srážka, střetnutí se a následkem toho vzešlá neshoda a rozpor. Tak se mluví na př. o kollisi zájmů, práv, povinností, zákonů a p.

Související hesla