Koloidní soustava

, disperzní soustava s velikostí dispergovaných částic 10–9 až 10–7 m. Patří sem aerosoly, koloidní roztoky a emulze. Nejméně stálé jsou aerosoly. Dispergované částice v nich nemají ochranný obal a jejich srážky vedou ke koagulaci za vzniku částic větších než 10–7 m. Přitom vzniká z koloidní soustavy heterogenní soustava. Koloidní roztoky jsou disperzní soustavy s kapalným disperzním prostředím. Jejich vlasnosti určuje struktura dispergovaných částic. Molekulové koloidy vytvářejí některé organické látky (bílkoviny, polysacharidy, polymery). Zahuštěním molekulového koloidu vzniká rosolovitý gel. Emulze je disperzní soustava vody a organických látek, které se s ní nemísí.

Související hesla