Komentář

, publicistický žánr, žurnalistický projev, ve kterém autor vysvětluje, rozebírá a zevšeobecňuje aktuální společenský jev nebo problém a zaujímá k němu vlastní stanovisko.

Ottův slovník naučný: Komentář

Kommentár, lat. commentarius, poznámka, zápiska, potom výklad nějakého spisu, jako jsou: kommentáry k řeckým a římským klassikům, kommentáry k písmu sv., kommentáry k zákonníkům a pod.-Kommentátor, vykladač. – Kommentovati, vykládati, opatřovati poznámkami.

Související hesla