Komisárek

1. chléb, vyrobený podle vojenských předpisů, určený dříve výhradně pro vojsko; 2. vojenský tabák.

Ottův slovník naučný: Komisárek

Komisárek, komisní chléb dodávaný správou vojenskou z pekáren zásobárenských veškerému mužstvu vojska a mimo to v čas války též jistým osobám občanským, přibraným pro potřeby vojskové, jako vozkům najatých nebo vynucených povozů, dělníkům při pracích opevňovacích a p., jest ve vojště rakousko-uherském chléb ze žitné mouky nejčernější, velmi málo solený a nyní utvářený v bochánky na spotřebu pro muže jednodenní a vydává se plukům, zástupům atd. každého pátého dne na pět dní. Silnější vojíni s větším hladem dostávají na vysvědčení lékařské dočasně na dobu nutné potřeby přídavek komisárrku půl nebo i celého bochánku, kdežto vojínům méně hladovým a zároveň bezvadně se chovajícím dovoleno jistou čásť své náležitosti komisárrku dát si nahraditi penězi čili reluovati. V posádkách, kde panují endemické nemoci, malaria, střídavka a p., pak pro nemocné pekou komisárek bělejší, více jej solí a přidávají do něho kmínu. Ve vojscích francouzském, italském a j. mají obdobně k obyvatelstvu požívajícímu vůbec bělejší chléb než u nás komisárek značně bělejší, ve vojště tureckém však ještě mnohem černější než u nás. FM.