Kompletář

, poslední část každodenní modlitby breviáře.

Ottův slovník naučný: Kompletář

Kompletář viz Completorium.

Completorium [ko-] nebo completa nazývá se sedmá a poslední čásť hodinek církevních, kteroužto se officium čili hodinky každodenně uzavírají. Completář následuje po nešporách a činí večerní modlitbu církevní, proto se téměř po celý rok nemění. Zavedeno bylo completář sv. Benediktem. Bvý.

Související hesla