Kompozice

, sestavování, pořádání prvků do celku, skladba;
1. historie composición – legalizace nezákonného postupu kolonistů v pozemkové držbě ve španělských koloniích v Americe od 16. do zač. 19. stol. Za určitý poplatek královské koruně uznáno vlastnictví půdy získané na úkor Indiánů nebo koruny;
2. hutnictví heterogenní slitina na základě cínu nebo olova k vylévání ložiskových pánví;
3. jazykověda tvoření slov skládáním. Viz též tvoření slov;
4. umění výstavba uměleckého díla; vzájemný vztah mezi jeho jednotlivými částmi a celkem – uspořádání jednotlivých složek uměleckého díla, které se účastní na organizaci celku a vytvářejí smysl celého díla. Kompozice může vznikat na principech harmonie, kontrastu, symetrie, asymetrie, stupňování a podobně.

Související hesla