Komunistická strana Československa

, KSČ – krajně levicová politická strana v Československu, hlásící se k marx – leninské ideologii. Vznikla 14. – 16. 5. 1921 vydělením ze sociálně demokratické strany. Přijala 21 podmínek Komunistické internacionály. V průběhu 20. let proběhl ve straně zápas mezi frakcí, pokračující v intencích levicové sociální demokracie, a bolševizujícími radikály, završený nástupem bolševického Gottwaldova křídla do čela strany 1929. Za nacistické okupace zejména po vstupu SSSR do války vyvíjela KSČ na území Protektorátu Čechy a Morava ilegální odbojovou činnost (vedle nekomunistického odboje), čímž po roce 1945 získala sympatie části veřejnosti. V závěru 2. světové války ovládli komunisté, využívajíce podpory SSSR, významné politické pozice v osvobozeném Československu a 1946 zvítězili v parlamentních volbách v českých zemích. 1946 – 48 svedla KSČ rozhodující zápas o moc s demokartickými stranami a v únoru 1948 nastolila svoji diktaturu. Po únorovém převratu 1948 měla více než 40 let monopolní mocenské postavení v zemi; v úzké vazbě na SSSR, respektive KSSS budovala a udržovala svůj totalitní režim. V 50. letech rozvinula ostrý třídní boj proti „vnitřnímu nepříteli“ a stranické čistky. Rozkol ve straně na konci 60. let přinesl období uvolnění během pražského jara, ukončeného sovětskou okupací 21. 8. 1968. Po ní následovalo období normalizace. Vláda KSČ v Československu skončila po listopadových událostech 1989.

Související hesla