Komunita

, společenství; kolektiv vyznačující se těsnými vnitřními pouty a silnou soudržností danou vědomím sounáležitosti a společným cílem. Vzhledem k vnějšímu světu uplatňuje vůči svým členům princip solidarity.

Ottův slovník naučný: Komunita

Kommunita (z lat.), společné sdružení, společný, všeobecný majetek; v dřívějších dobách na universitách zřízení společného bytu a stravování studentův a professorů.

Související hesla